zaterdag 1 november 2014

Oud HeldevoetsluisOUD HELDEVOETSLUIS

In de volgende video een voordracht van mijn zoon en mij 
op de prachtige locatie 
Droogdok Jan Blanken te Hellevoetsluis.

Het betrof hier een gedichtenwedstrijd over de monumenten van Hellevoetsluis.

Het geheel werd mede georganiseerd door 
Dichteres/Ateur 
Els Staneke-Huurman.


Video bewerking naar een idee van Gioacchino Milano
Copyrights:  Hensem Poèt / JG
01-11-2014
OUD HELDEVOETSLUIS

In Oud Hellevoetsluis
Voelden zeehelden zich meer dan thuis
Ja, mannen van vermaardheid
Bang, noch voor duvel, noch voor enig ouwe moer of eigen meid
Bedwongen angst, zichzelf en menig zee
Brachten bakken vol met geld en waar weer mee

In september '28, 1628 wel te verstaan
Liet hij een ganse Spaanse vloot vergaan
In goede vaart bracht hij een rijke lading thuis
En loste deze in het Groote dok van Oud Hellevoetsluis
Ach, al kreeg hij zelf dan niet veel poen
Piet Heyn was toch goed voor een kleine 12 miljoen

Maarten Tromp was 9 jaar jong
Toen hij al vele zeeën bedwong
Hij werd een kapitein van goed beleid
Versloeg zeerovers en won in oorlogstijd
Ja, dankzij menig goede vaart
was zijn naam een monument wel waard
Zodoende zaten vele officieren in Oud Hellevoetsluis
Te bikken in het prachtige Tromphuis

Ja, zelfs de grootste held vertrok hier menigmaal, 
Bestevaer Michiel de Ruyter, Admiraal
Dankzij oorlog, piraterij en walvisvaart
Zette hij zichzelf al snel op de kaart
Maar al was zijn naam zó groot
Vond hij toch zijn einde in de dood
Men voer hem terug naar Oud Hellevoetsluis
Waar hij lag opgebaard in het Ruyterhuis

Op de zeeheldenmuur in het Groote Dok van Hellevoetsluis
Horen ook de namen Evertsen en Herbert thuis
Deze mannen werden groot
Door succesvol strijden in Neerlands vloot
Zij voeren uit in later tijd
En ook zij droegen bij aan het voldongen feit
Dat Hellevoet nog steeds bestaat
En zijn rijk historie nooit vergaat!