vrijdag 14 november 2014

Onverbeterlijk

Ach, het lijkt wel of oude tijden herleven,
waarin met man en macht tegen de
zittende koning wordt gestreden

Vechten voor vrijheid zonder
lastenverzwaring, zijn zij als leem
die de ijzeren greep hebben verzwakt

In alle staten en met groot gemak
wordt iedere vorm van autoriteit
bestreden en zorgvuldig omver gehakt

De wereld draait door, het toneel is
veranderd, anarchistisch wordt iedere
vorm van bestuur nauwkeurig bestreden

Nieuwe vormen staan op, ideeën
te over, hernieuwde beloften, doch
man en paard houdt geen stand

Doofpotten hier, zonlicht
ondraaglijk, ontkennende fase, is er geen
klokkenluider die nog wat heeft uit te leggen

Relletjes hier, opstandjes daar,
demonstraties te over, schreeuwt
heel de wereld moord en brand

Onze jeugd onze toekomst, wie dan leeft,
wie dan zorgt, ja zorgen voor later,
wie het weet mag het zeggen!