donderdag 6 december 2012

Vormdicht
Vormdicht!


Dichten is geen sinecure,
Ook al heb je steralllure,

Of kom je misschien van goede huize.
‘t Vergt veel meer dan uit te pluize,

Hoe je woorden op rijm kunt krijgen,
Of je gedachten zo kunt neigen,

Dat 'n ander denkt; “verrek,
Die woorden staan op de juiste plek!”


©JG-HensemPoèt / 03-12-'12